Szukamy osoby do naszego zespołu!

Społeczność zgromadzona wokół Funduszu rośnie dynamicznie. Dlatego szukamy osoby, która dołączy do naszego zespołu i zajmie się dalszą budową i wzmacnianiem tej społeczności: rozwinie ofertę dodatkowego wsparcia dla inicjatyw, które otrzymały od nas granty, ale też zadba o potrzeby tych inicjatyw, które starały się o grant, ale go nie dostały, zbuduje relacje ze społecznością zgromadzoną wokół Funduszu, rozwinie nowy „pozagrantowy” filar działań skierowanych do społeczności osób LGBT+ oraz osób wspierających.

Co to oznacza w praktyce?

 1. Poprosimy Cię w pierwszej kolejności o staranne poznanie organizacji, grup nieformalnych i osób indywidualnych, które zgłosiły się do konkursów Funduszu (niezależnie do tego czy otrzymały granty czy nie) i przeprowadzenie diagnozy ich potrzeb.
 2. Oddamy w Twoje ręce cały, nowotworzony filar działań społecznościowych Funduszu. Poprosimy Cię o wspólne dopracowanie jego wizji i koordynację tych działań. Liczymy tutaj na Twoje pomysły.
 3. Poprosimy Cię o wsparcie i ścisłą współpracę z osobą koordynującą konkursy grantowe.
 4. Fundusz wspiera wiele wspaniałych osób i grup, które robią ważne rzeczy dla społeczności LGBT+ w różnych częściach Polski. Poprosimy Cię o współtworzenie opowieści o ich pracy poprzez współpracę z osobą koordynującą komunikację Funduszu.
 5. Nie byłoby Funduszu gdyby nie nasi darczyńcy. O to, by wiedzieli, jaką zmianę z nami osiągają w pracy dla społeczności LGBT+ dba nasz zespół fundraisingowy. Poprosimy Cię o wsparcie we wspólnej refleksji nad tym, jak możemy robić to lepiej.

Jakich umiejętności poszukujemy?

 1. Ponadprzeciętnej relacyjności – umiejętności nawiązywania i rozwijania dobrego, życzliwego i uważnego kontaktu z osobami ze społeczności Funduszu. Ważne – jeżeli jesteś osobą nieśmiałą, intensywny kontakt z ludźmi jest dla Ciebie stresujący lub przebodźcowujący – możesz nie czuć się w tej pracy komfortowo.
 2. Umiejętności przewidywania, z jakimi wyzwaniami i problemami mogą spotkać się nasi grantobiorcy.
 3. Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. Ważne – będziesz od czasu do czasu pracować też w środowisku międzynarodowym, rozwijając relacje i kontakty z naszymi zagranicznymi partnerami.
 4. Doświadczenia w organizowaniu wydarzeń.
 5. Samodzielności i odwagi w podejmowaniu decyzji i realizacji własnej wizji działań społecznościowych.
 6. Gotowości do okazjonalnej pracy w weekendy w zamian za wolne dni robocze. Nasza społeczność to w dużej mierze osoby pracujące zawodowo w tygodniu, a działające na rzecz osób LGBT+ w czasie wolnym od pracy, w tym w weekendy, w związku z tym towarzyszenie im będzie czasami wymagało pracy w weekend.
 7. Znajomości wyzwań, z którymi zmaga się społeczność LGBT+ w Polsce.
 8. Akceptacji dla wartości Funduszu, którymi są: zaufanie i bliskość, różnorodność, wspólnotowość, wsparcie, refleksyjność.

Dużym plusem będzie:

 1. Doświadczenie w pracy na rzecz osób LGBT+ lub innych grup mniejszościowych.
 2. Doświadczenie w pracy z grupami, w tym doświadczenie trenerskie.

Co oferujemy?

 • Wynagrodzenie w kwocie 4000 zł nettoza pracę w wymiarze 4/5 etatu. Z możliwością zwiększenia do pełnego etatu wraz z rozwojem Funduszu.
 • Umowa o pracę lub zlecenie – zależnie od Twojej decyzji – na czas określony (12 miesięcy) z możliwością przedłużenia.
 • Własny budżet na działania społecznościowe.
 • Sfinansowanie szkoleń, które będą ważne dla rozwoju Twoich umiejętności.
 • Pracę w zespole osób, które potrafią słuchać, szanują swoje zdanie, nie oczekują pracy ponad wymiar przewidziany w umowie. Osób, które dobrze identyfikują czynniki prowadzące do wypalenia aktywistycznego i potrafią im zaradzić.
 • Pracę z sensem i poczuciem sprawczości. Przekonasz się o tym bardzo szybko nawiązując relacje z naszymi Odmieniaczami i Odmieniaczkami.
 • WAŻNE:Praca o charakterze zdalnym – niezależnie od sytuacji pandemicznej. Nie musisz mieszkać w Warszawie, by dołączyć do naszego zespołu.

Jak się zgłosić?

Prześlij nam swoje zgłoszenie w formacie PDF na adres [email protected] do 12 września (do godz. 12.00). W zgłoszeniu poprosimy Cię jedynie o odpowiedź na trzy pytania. (Jeżeli chcesz, to możesz przesłać nam CV. Nie jest to jednak wymagane):

 1. Jakie jest Twoje dotychczasowe doświadczenie w pracy z grupami?
 2. Jak rozumiesz pojęcie „społeczności osób LGBT+”?
 3. Nasi Odmieniacze i Odmieniaczki to często osoby, które działają w małych, lokalnych społecznościach. Jak myślisz – z jakimi wyzwaniami mogą się mierzyć? A co może być ich siłą?

Zgłoszenie nie powinno przekraczać trzech stron znormalizowanego maszynopisu. Bardzo prosimy o zachowanie tego standardu – bez grafik, zdjęć i zbędnych dodatków. Twoje zgłoszenie na końcu powinno zawierać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Z naszą Polityką Prywatności zapoznasz się tutaj.

Jak będziemy procedować?

 • do 12 września (do godz. 12.00): czekamy na Twoje zgłoszenie
 • do 19 września: wybrane osoby zapraszamy do wykonania zadania rekrutacyjnego (w formule on-line)
 • 27-29 września: spotykamy się online z wybranymi osobami
 • do 30 września: podajemy ostateczną informację o wyniku rekrutacji

Oświadczenie Funduszu dla Odmiany w sprawie darowizny od Stop Bzdurom

Dnia 16 grudnia 2020 roku zarząd Funduszu dla Odmiany zawarł umowę darowizny i współpracy z członkinią kolektywu „Stop Bzdurom” p. Zuzanną Madej, organizatorką zbiórek pieniężnych na portalu Zrzutka.pl. https://zrzutka.pl/ex3vfh, https://zrzutka.pl/36ukfw, https://zrzutka.pl/ve8u9x, https://zrzutka.pl/wedaxx.

Zgodnie z zawartą umową, warunkiem przekazania darowizny Funduszowi, było wcześniejsze odblokowanie tych środków przez portal Zrzutka.pl. Darowizna w wysokości 200 tys. zł została przekazana 18 grudnia 2020 roku przelewem na konto bankowe Funduszu.

Środki nam przekazane, pochodzące ze zbiórek w portalu Zrzutka.pl, zostały przeznaczone na działalność statutową Funduszu dla Odmiany, w tym:
1. kwotę 55 000 zł przeznaczono na konkursy mikro-grantowe „Działaj dla Odmiany”,
2. kwotę 32 200 zł przeznaczono na utworzenie funduszu działań prawnych,
3. pozostała część środków, tj. kwota 112 800 zł została przyznana w formie darowizn i grantów organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym i osobom indywidualnym w zakresie wskazanym przez darczynię:
– 53 000 zł na inicjatywy pomocy rzeczowej, psychologicznej i lekarskiej dla osób transpłciowych,
– 45 000 zł na inicjatywy pomocy psychologicznej, wsparcie antyrepresyjne i działania przeciwdziałające wypaleniu aktywistów i aktywistek,
– 14 800 zł na materiały szkoleniowe i wsparcie rzeczowe aktywistek.

W pytaniach otrzymanych od dziennikarzy zwrócono uwagę, że na naszej stronie internetowej nie ma sprawozdania finansowego za ostatni rok. Informujemy zatem, że nasza organizacja co roku publikuje zatwierdzone sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe na stronie internetowej Funduszu.

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021 roku Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydłużył o 3 miesiące – czyli do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Oznacza to, że na stosowne zatwierdzenie sprawozdania i jego publikację mamy czas do końca września br.

Jednocześnie informujemy, że jako organizacja nie mająca statusu organizacji pożytku publicznego, nie mamy obowiązku prawnego publikacji sprawozdań, czynimy to w ramach dobrego obyczaju i dbałości o przejrzystość życia publicznego.

[Zespół Funduszu dla Odmiany]

Zestawienie dotychczasowych postów w sprawie darowizny od kolektywu Stop Bzdurom:

1. 21 grudnia 2020 – pierwszy post o przekazanych pieniądzach https://www.instagram.com/p/CJEBFtXnALi/

https://www.facebook.com/funduszdlaodmiany/photos/415920163091863

Posty informujące o przekazanych pieniądzach na dane inicjatywy:
2. 19 stycznia 2021
https://www.facebook.com/funduszdlaodmiany/photos/43387016796352

https://www.instagram.com/p/CKPUYSJFvzP/

3. 27 stycznia 2021
https://www.facebook.com/funduszdlaodmiany/photos/438516587498887

https://www.instagram.com/p/CKjXU07HRt3/

4. 10 lutego 2021
https://www.facebook.com/funduszdlaodmiany/photos/44635499004838

https://www.instagram.com/p/CLGztzjH2NZ/

5. 27 kwietnia 2021 – wyniki drugiego konkursu grantowego (6 grantów zostało sfinansowanych z darowizny od kolektywu Stop Bzdurom)
https://www.facebook.com/funduszdlaodmiany/photos/493171645366714

https://www.instagram.com/p/COKWvsTHYBH/

https://dlaodmiany.org.pl/wyniki-drugiego-konkursu/

6. 15 czerwca 2021 – post podsumowujący pt. „Gdzie się podział hajs od Stop Bzurom” na fali ataków na kolektyw
www.facebook.com/funduszdlaodmiany/photos/522582042425674

https://www.instagram.com/p/CQI_Zo5oT7_/

7. 7 sierpnia 2021 – post przypominający o wydarzeniach z sierpnia 2020 roku, w którym pojawia się informacja o przekazanych pieniądzach
https://www.facebook.com/funduszdlaodmiany/photos/55570287244692

https://www.instagram.com/p/CSQ5cNmIvBr/

Podajemy wyniki trzeciego konkursu grantowego

W naszym 3 konkursie nasz Zespół podjął decyzję o zaproszeniu do programu edukacyjnego i przyznaniu grantów w oparciu o priorytety Funduszu, którymi są m. in.:
⭐️ działania prowadzone na wsiach i w małych miejscowościach,
⭐️ działania w większych miejscowościach, w których nie są prowadzone żadne inicjatywy na rzecz osób LGBT+.

Zależało nam, by przede wszystkim zaoferować wsparcie osobom mieszkającym w Polsce południowo-wschodniej, które są gotowe do prowadzenia działań w swoich lokalnych społecznościach.

Wielkie gratulacje dla 16 osób, które wezmą udział w naszym cyklu edukacyjnym i otrzymają granty. 

5 osób z województwa podkarpackiego:

🏳️‍🌈Krosno x3

🏳️‍🌈Powiat krośnieński

🏳️‍🌈Powiat przemyski

4 osoby z województwa lubelskiego:

🏳️‍🌈Lublin x2

🏳️‍🌈Chełm

🏳️‍🌈Powiat bialski 

4 osoby z województwa małopolskiego:

🏳️‍🌈Tarnów

🏳️‍🌈Kraków

🏳️‍🌈Zakopane

🏳️‍🌈Nowy Sącz

3 osoby z województwa świętokrzyskiego:

🏳️‍🌈Kielce

🏳️‍🌈Sandomierz x2

Tam będą się działy super inicjatywy dla Odmiany! 

Program realizowany jest w ramach projektu Funduszu dla Odmiany „Trailblazers: Local LGBT+ Activists and Allies” finansowanego z programu Civic Europe. Civic Europe to inkubator lokalnie zakorzenionych inicjatyw obywatelskich, organizacji i osób w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, realizowany przez MitOst i Sofia Platform, finansowany przez Stiftung Mercator.

 

Ruszamy z trzecim konkursem grantowym!

W tym konkursie możesz zgłosić się jako osoba indywidualna. Nie musisz, ale możesz, należeć do żadnej organizacji, grupy czy kolektywu. Nie musisz być też osobą LGBT+! Z radością przyjmiemy Cię jako sojusznika lub sojuszniczkę.

Poza pieniędzmi na działanie, oferujemy dodatkową wiedzę, umiejętności oraz wsparcie. Zapraszamy Cię do trzymiesięcznego cyklu webinariów, warsztatów i wykładów poświęconych różnym aspektom organizowania pomocy, działań i wsparcia dla osób LGBT+. Na koniec cyklu otrzymasz mały grant na realizację swojego pomysłu – do 4 900 zł.

Planujemy następujące wydarzenia (tytuły mają charakter roboczy, w nawiasach podane są planowane daty spotkań):

  1. Kickoff Zoom – spotkanie startowe (27-05-2021)
  2. Podstawowe pojęcia dotyczące osób LGBT+ (01-06-2021)
  3. Budowanie / organizowanie społeczności (12/13-06-2021)
  4. LGBT-Fobia i dobre sojusznictwo (16-06-2021)
  5. Prewencja wypalenia aktywistycznego i wspólnotowa troska (26-06-2021)
  6. Jak zrobić zmianę w swojej społeczności (16/17-07-2021)
  7. Jak zorganizować bezpiecznie spotkanie o tematyce LGBT+ (lipiec 2021)
  8. Rzecznictwo w lokalnych społecznościach (11-08-2021)
  9. Jak się komunikować, by zdobywać sojuszników i sojuszniczki (20/21-08-2021)
  10. Wspólna rozmowa o pomysłach na działania (04-09-2021)

Całości procesu edukacyjnego będzie przyświecała idea zrównoważonego aktywizmu, czyli takiego sposobu działania na rzecz społeczności, który minimalizuje ryzyko wypalenia. Spotkania edukacyjne będą poświęcone między innymi: sytuacji osób LGBT+ w Polsce, rzecznictwu lokalnemu, budowaniu społeczności, dostrzeganiu w niej potencjału i potrzeb, przekuwania pomysłów na działania oraz prowadzenia działań w sposób bezpieczny.

W Funduszu doceniamy nie tylko działania rewolucyjne i spektakularne, ale także codzienną, kameralną pracę na rzecz tego, by coraz więcej społeczności lokalnych stawało się przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla osób LGBT+.

Na Twój wniosek czekamy do 15 maja 2021 r. Wyboru osób dokona Zespół Funduszu ze wsparciem Grupy Doradczej. Wierzymy, że różnorodność tożsamości, perspektyw i miejsc aktywności osób z Grupy zapewni nam pierwszy wymiar partycypacyjności procesu wyboru osób. Kolejny wymiar partycypacyjności tego konkursu zostanie zrealizowany w trakcie programu, gdzie osoby zaproszone do udziału będą służyły sobie nawzajem informacją zwrotną i wsparciem.

Tu możesz pobrać Regulamin programu: Regulamin.

Tu możesz wypełnić i wysłać formularz: Formularz zgłoszeniowy. 

Tu możesz pobrać Dokument pomocniczy do pracy nad formularzem, w formacie programu Word: Dokument pomocniczy do pracy nad formularzem.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy składaniu formularza, napisz na [email protected] lub zadzwoń pod numer: +48 536 019 027. Prosimy, korzystaj z kontaktu telefonicznego w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00, dotyczy to również ostatniego dnia przesyłania formularzy.

Powodzenia!

Program realizowany jest w ramach projektu Funduszu dla Odmiany „Trailblazers: Local LGBT+ Activists and Allies” finansowanego z programu Civic Europe. Civic Europe to inkubator lokalnie zakorzenionych inicjatyw obywatelskich, organizacji i osób w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, realizowany przez MitOst i Sofia Platform, finansowany przez Stiftung Mercator.

Wyniki drugiego konkursu!

Decyzją społeczności, podjętą w drodze partycypacyjnej oceny, granty otrzymują:

 1. Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności z Torunia na interwencyjne konsultacje psychologiczne. Jest to kontynuacja działania nagrodzonego decyzją społeczności w pierwszym konkursie,
 2. Sąsiadki z Mrągowa na spotkania edukacyjno-empowermentowe dla osób LGBT+ i sojuszników/czek z Mrągowa i okolic,
 3. Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE z województwa dolnośląskiego na wędrowny klub filmowy LGBT+ w małych miejscowościach Dolnego Śląska,
 4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT „Tolerado” z Trójmiasta na zwiększenie dostępności ośrodka profilaktycznego dla osób transpłciowych,
 5. Fundacja Cicha Tęcza na ogólnopolski projekt edukacji seksualnej dla Głuchych,
 6. Tęczowy Białystok na grupę wsparcia on-line dla osób LGBT+ z Białegostoku i okolic,
 7. Warto Być Równym nad Wartą z Gorzowa Wielkopolskiego na sprzęt i organizację wizyt w małych miejscowościach województwa lubuskiego,
 8. Grupa Artystyczna Teraz Poliż na ogólnopolski projekt badawczy polegający na przeprowadzeniu ośmiu wywiadów z seniorskimi osobami, które identyfikują się jako kobiety LBTQ+,
 9. Fundacja Dziewczyny w Spektrum na ogólnopolski projekt tworząc konsultacje seksuologiczne i grupę samopomocową dla osób transpłciowych i niebinarnych, które są w spektrum autyzmu.

 

Decyzją Grupy Doradczej Funduszu granty otrzymują:

 1. Fundacja Współdzielnia Piła na organizację cyklicznych spotkań, warsztatów i działań wzmacniających lokalną społeczność osób LGBT+,
 2. Pozqueer z Poznania na przygotowanie serii filmowych dokumentów o dragowych house’ach w Polsce,
 3. Stowarzyszenie Lambda Szczecin na działania skierowane do mniejszych miejscowości województwa zachodniopomorskiego,
 4. Ruch Programowo-Metodyczny „Harcerstwo dla każdego” działający w ramach Związku Harcerstwa Polskiego i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej na opracowanie instrukcji i przeprowadzenie szkoleń dla osób z harcerskiego telefonu zaufania,
 5. Koło Gospodyń Wiejskich Osowianki w Osowej Sieni na działania edukacyjne i pokaz filmów przybliżających tematykę osób LGBT+ w lokalnej, wiejskiej społeczności,
 6. Stowarzyszenie Lokalne i Globalnie z Zamościa na organizację festiwalu filmów queerowych dla lokalnej społeczności,
 7. Śląsk Przegięty na organizację festiwalu Piosenki Przegiętej.

Do naszego drugiego konkursu wpłynęło aż 48 wniosków, bardzo nas cieszy skala ilości waszych pomysłów. Jesteśmy dumne, że możemy przyznać granty 16 projektom. Łączna suma dofinansowania to aż 77 430 zł. To dzięki waszej pomocy jesteśmy w stanie razem działać dla odmiany!

🌈 7 grantów zostało ufundowanych przez regularnych darczyńców, którzy wpłacają co miesiąc darowiznę.

🌈 3 granty zostały ufundowane przez osoby indywidualne.

🌈 6 grantów zostało sfinansowanych z darowizny od kolektywu Stop Bzdurom.

Dziękujemy, gratulujemy wszystkim nagrodzonym i nie zwalniamy tempa! Czekajcie na ogłoszenie naszego trzeciego konkursu grantowego, który będzie trochę inny niż dwa poprzednie.

Chcemy móc dofinansowywać więcej projektów i to może się stać dzięki waszej pomocy.

Im więcej nas będzie, tym więcej dobrego wspólnie zrobimy!

🌟 Wesprzyj nas wpłatą: bit.ly/wspieramwplata

🌟 Wspieraj nas co miesiąc: bit.ly/dzialajdlaodmiany

🌟 Sprawdź jak jeszcze możesz pomóc: https://dlaodmiany.org.pl/jak-moge-pomoc/

 

 

45 wniosków nadesłanych w drugim naborze przeszło do kolejnego etapu

Będzie to etap partycypacyjny. Decyzję o przyznaniu grantów w dużym stopniu oddajemy grupom i organizacjom, które same zgłosiły się do konkursu. To one zapoznają się teraz z pozostałymi pomysłami i dadzą nam znać, które są obecnie – ich zdaniem – najistotniejsze do wsparcia.

Gratulujemy! Teraz Wy – czytajcie, myślcie, oceniajcie. Co jest ważne? Jakie pomysły warto zrealizować? Jakiej zmiany chcemy?

Lista wnioskodawców zakwalifikowanych do drugiego etapu:

 1. PLAKACIARY
 2. Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE
 3. Inicjatywa Dragowe Równanie
 4. Równik Praw
 5. Objazdowa Biblioteka Herstorii Miłosnych
 6. Stowarzyszenie na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób
  Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności” (w skrócie
  „SPR”)
 7. Fundacja Lubelska Akademia Potencjału
 8. Stowarzyszenie Lokalnie i Globalnie
 9. Grrrlz Get Loud
 10. Koło Gospodyń Wiejskich OSOWIANKI z Osowej Sieni
 11. Instytut Równości
 12. Fundacja Warto Być Równym Nad Wartą
 13. Fundacja Z Wyboru – Projekt The Presja
 14. Fundacja Dziewczyny w Spektrum
 15. Aleksandra Małecka & Natalka Smyk
 16. Kolektyw Łączymy Nie Dzielimy
 17. Fundacja Cicha Tęcza
 18. Stowarzyszenie „SZTAB ZĄBKI”
 19. Analog Kolektyw
 20. INAF
 21. Grupa Artystyczna TERAZ POLIŻ
 22. Girls to the Front
 23. Stowarzyszenie Tęczowe Opole
 24. Queerly
 25. Tęczowy Białystok
 26. Sąsiadki
 27. tęczowa interwizja dla pomagaczy
 28. sQUEERrel
 29. Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT „Tolerado”
 30. Stowarzyszenie Asfera działające na rzecz osób spod parasola aseksualności
 31. Bezpieczne Baby* (*babą może być każdy!)
 32. Ruch Programowo-Metodyczny „Harcerstwo dla każdego” działający w
  ramach Związku Harcerstwa Polskiego i Towarzystwo Edukacji
  Antydyskryminacyjnej
 33. Fundacja Replika
 34. Śląsk przegięty
 35. Good Life
 36. Queerowe POGAWĘDKI
 37. Kolektyw Inspiakcje
 38. LEO Club Katowice
 39. PRYZMAT
 40. Kolektyw Miękkie Brzuszki
 41. Młyn x Orzeczenie feat. Wydawnictwo Bomba
 42. Fundacja Współdzielnia Piła
 43. pozqueer. we współpracy z Filipem Preisem
 44. Zaginieni
 45. Stowarzyszenie Lambda Szczecin
Wesprzyj nas darowizną: bit.ly/wspieramwplata
Działaj co miesiąc dla Odmiany: bit.ly/dzialajdlaodmiany

Szukamy osoby do naszego zespołu!

W tym roku czeka nas jeszcze więcej pracy. Dlatego szukamy osoby, która dołączy do naszego zespołu i poprowadzi działania komunikacyjne Funduszu: skoordynuje prace nad naszą strategią komunikacyjną, rozwinie nasze kanały w mediach społecznościowych, zadba o szeroką widoczność Funduszu online i offline, w tym szczególnie o widoczność historii naszych grantobiorców, wesprze zespół fundraisingowy w komunikacji z darczyńcami.

Co to oznacza w praktyce?
 1. Poprosimy Cię w pierwszej kolejności o uruchomienie w naszym zespole pracy nad strategią komunikacyjną, która stanie się dla Ciebie i dla wszystkich osób w zespole przewodnikiem do bieżącej pracy w tym obszarze. Możesz liczyć tutaj na szczególne wsparcie Zarządu oraz naszej doradczyni ds. komunikacji.
 2. Oddamy w Twoje ręce nasze kanały w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, z zadaniem ich rozwinięcia w oparciu o naszą wspólną pracę z pkt. 1 oraz własne pomysły.
 3. Poprosimy Cię o wsparcie w rozbudowie naszej strony internetowej, w tym zadbanie o część jej treści, materiały wizualne, kwestie SEO i promocję w Google AdWords. Tutaj dostaniesz wsparcie od Zarządu, badaczki strony, projektanta UX i programistów.
 4. Widoczność Funduszu offline to kwestia bardzo problematyczna w dobie pandemii. Wierzymy jednak, że jeszcze niejeden marsz czy piknik równości przed nami. Liczymy tutaj na Twoje pomysły!
 5. Fundusz wspiera wiele wspaniałych osób i grup, które robią ważne rzeczy dla społeczności LGBT+ w różnych częściach Polski. Poprosimy Cię o współtworzenie opowieści o ich pracy w formie tekstów oraz materiałów foto i wideo (własnych lub zleconych).
 6. Nie byłoby Funduszu gdyby nie nasi darczyńcy. O to, by wiedzieli, jaką zmianę z nami osiągają w pracy dla społeczności LGBT+ dba nasz zespół fundraisingowy. Poprosimy Cię o wsparcie we wspólnej refleksji nad tym, jak możemy robić to lepiej.
Jakich umiejętności poszukujemy?
 1. Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, w tym szczególnie doświadczenia w prowadzeniu komunikacji w mediach społecznościowych.
 2. Podstawowej obsługi programów graficznych (najchętniej Canva PRO).
 3. Znajomości wyzwań, z którymi zmaga się społeczność LGBT+ w Polsce.
 4. Samodzielności i odwagi w podejmowaniu decyzji i realizacji własnych pomysłów.
 5. Relacyjności – umiejętności nawiązywania i rozwijania dobrego i życzliwego kontaktu z osobami ze społeczności Funduszu, w tym szczególnie z osobami współpracującymi z Funduszem, grantobiorcami, darczyńcami oraz osobami działającymi w innych organizacjach LGBT+.
 6. Akceptacji dla wartości Funduszu: solidarności, różnorodności, siły, zrozumienia i bliskości.
Dużym plusem będzie:
 1. Doświadczenie w pracy na rzecz osób LGBT+ lub innych grup mniejszościowych.
 2. Doświadczenie w prowadzeniu działań fundraisingowych.
 3. Znajomość takich narzędzi jak: WordPress, Google Analytics, Google AdWords, HotJar, GetResponse, Salesforce.
Co oferujemy?
 • Wynagrodzenie w kwocie 4000 zł netto za pracę w wymiarze 4/5 etatu. Z możliwością zwiększenia do pełnego etatu wraz z rozwojem Funduszu.
 • Umowa o pracę lub zlecenie – zależnie od Twojej decyzji – na czas określony (12 miesięcy) z możliwością przedłużenia.
 • Własny budżet na działania komunikacyjne.
 • Sfinansowanie szkoleń, które będą ważne dla rozwoju Twoich umiejętności.
 • Pracę w zespole osób, które potrafią słuchać, szanują swoje zdanie, nie oczekują pracy po godzinach, w weekendy czy święta państwowe. Osób, które dobrze identyfikują czynniki prowadzące do wypalenia aktywistycznego i potrafią im zaradzić.
 • Pracę z sensem i poczuciem sprawczości. Przekonasz się o tym bardzo szybko nawiązując relacje z naszymi grantobiorcami i darczyńcami 🙂
 • WAŻNE: Praca o charakterze zdalnym – niezależnie od sytuacji pandemicznej. Nie musisz mieszkać w Warszawie, by dołączyć do naszego zespołu.
Jak się zgłosić?

Prześlij nam swoje zgłoszenie w formacie PDF na adres [email protected] do 28 stycznia (do godz. 12.00). W zgłoszeniu poprosimy Cię jedynie o odpowiedź na dwa pytania:

1. Jakie jest Twoje dotychczasowe doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku? (Jeżeli możemy gdzieś zobaczyć efekty Twojej pracy to podaj koniecznie linki)
2. Jakie widzisz wyzwania w kształtowaniu narracji o osobach LGBT+ w Polsce?

Zgłoszenie nie powinno przekraczać trzech stron znormalizowanego maszynopisu. Na końcu powinno zawierać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Z naszą Polityką Prywatności zapoznasz się tutaj.

Jak będziemy procedować?
 • do 28 stycznia (do godz. 12.00): czekamy na Twoje zgłoszenie
 • do 4 lutego: wybrane osoby zapraszamy do wykonania zadania rekrutacyjnego
 • 8-9 lutego: przesyłamy zadanie rekrutacyjne (w formule online)
 • 15-17 lutego: spotykamy się online z wybranymi osobami
 • do 22 lutego: podajemy ostateczną informację o wyniku rekrutacji

Podajemy wyniki pierwszego konkursu

Wszystko już jasne. Oto 15 pomysłów na odmianę, które uzyskały największe uznanie w naszym pierwszym konkursie.

Decyzją społeczności, podjętą w drodze partycypacyjnej oceny, granty otrzymują:

1. Fundacja Cicha Tęcza na projekt „Sytuacja Głuchych LGBT+ w Polsce”, 4900 zł
2. Spektrum na projekt „Nastolatki LGBT+ w spektrum autyzmu – wsparcie dla rodziców i praktyków”, 4900 zł
3. Tęczowy Białystok na projekt „Tęczowy Białystok. Edukacja, tolerancja, społeczeństwo”, 4900 zł
4. Stowarzyszenie Stan Równości na projekt „Lato Wolnej Miłości vol. 3”, 4900 zł
5. Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności – SPR na projekt „Interwencyjne konsultacje psychologiczne dla osób LGBT+”, 4830 zł
6. Marsz Równości w Lublinie na projekt „Wsparcie psychologiczne dla osób LGBT+”, 4900 zł
7. Fundacja Równość.org.pl na projekt „MOCniejsze”, 4900 zł
8. Protest z Wykrzyknikiem na projekt „Uczniowie i uczennice LGBT+ – rozumiem i wspieram”, 4900 zł
9. Stowarzyszenie Asfera na projekt „Warsztaty medialne dla osób spod parasola aseksualności”, 4700 zł

Decyzją Grupy Doradczej Funduszu granty otrzymują:
1. Legnica dla Wszystkich na projekt „Uprawiam WF (wieczory filmowe)”, 4900 zł
2. Stowarzyszenie Miłośników Przyrody Winniczek w Nowinach (k. Złotowa) na projekt „Tolerancja przez duże T”, 4900 zł
3. Kolektyw Męty na projekt „Tęczowa Kooperatywa Rawicka”, 4900 zł
4. My, Rodzice na projekt „Osoba LGBTQIA w Twojej szkole, w Twoim środowisku”, 4900 zł
5. Lokalni Poznańscy Voguerzy – LPV na projekt „Nów: The Secret Gathering”, 4900 zł
6. Grrrlz Get Loud na projekt „QUEERZ GET LOUD”, 4900 zł

Wielkie podziękowania dla wszystkich grup i organizacji, które zgłosiły się do konkursu. Było Was ponad 50! Podziękowania dla wszystkich, które wzięły udział w etapie partycypacyjnej oceny – za poświęcony czas na wzajemne czytanie pomysłów, podjęcie trudnych decyzji o rekomendacji do grantu oraz przygotowanie informacji zwrotnej. Wiemy, że będzie ona niezwykle istotna w realizacji pomysłów, jak również przygotowaniu jeszcze lepszych wniosków w kolejnych konkursach.

Dziękujemy Wam też za wszystkie dobre słowa pod naszym adresem. Te o poczuciu wpływu, przejrzystości, wzajemnej inspiracji, odzyskaniu nadziei i… gotowości współpracy z innymi grupami.

Łączna suma grantów to 73 230 zł!! Skąd je mamy? Od naszych darczyńców! Wśród nich jest:
– 69 osób, które regularnie działają dla Odmiany i przekazują nam darowiznę co miesiąc
– Hanna Musur-Bzdak i Jacek Bzdak – który ufundowali cały jeden grant
– Oramics i Kampania Przeciw Homofobii, które wspólnie ufundowały trzy granty
– Fundusz Obywatelski, który przekazał nam środki na cztery granty
– Prywatne firmy, które dzięki wysiłkowi swoich pracowników/czek ze społeczności LGBT+, uznały, że wsparcie części naszej społeczności dorastającej i mieszkającej poza metropoliami, to po prostu słuszna sprawa!
– Kilkaset osób, które wsparły nasz fundusz kryzysowy dla społeczności LGBT+ TROSZCZĘ SIĘ // WSPIERAM. To z tej zbiórki ufundujemy dwa granty na kryzysowe wsparcie psychologiczne Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności w Toruniu i Marszu Równości w Lublinie.

Wesprzyj nas darowizną: bit.ly/wspieramwplata
Działaj co miesiąc dla Odmiany: bit.ly/dzialajdlaodmiany
PS. Powoli planujemy już kolejny konkurs 😉

Do kolejnego etapu przechodzi 56 wniosków

I wiecie co? Metoda się chyba spodobała:

👉”Fajnie będzie wiedzieć trochę, jakie działania osoby powymyślały. Genialnie cała rzecz jest pomyślana” – napisała nam Agata.

👉”Trzymamy kciuki za nasz wniosek oczywiście, ale i życzymy innym grupom sukcesu” – napisał Mariusz.

Do etapu partycypacyjnego przechodzą:

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE
pozqueer.
Grrrlz Get Loud
Fundacja Psychoedukacyjna Synergia
Fundacja 8kolor
Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego
Stop Bzdurom
Fundacja Diversity Polska
Fundacja Cicha Tęcza
100 punktów odniesienia
Złodzieje i Złodziejki Tęczy
Stowarzyszenie Prowincja Równości
Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate
Stowarzyszenie Manuffaktura
Tęczowy Tarnów
Kosmos
Stowarzyszenie Miłośników Przyrody Winniczek w Nowinach
Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT „Tolerado”
Fundacja Republika Róznorodności
Rainbowissimo
Stowarzyszenie „Instytut Równości”
kwartalnik Ne_Ni
Radical Cuties / Queer Rap Gang
My, Rodzice
Spektrum
Stowarzyszenia Asfera
Nie mamy (jeszcze:) nazwy
Płocki Marsz Równości
Stowarzyszenie Stan Równości
Fundacja Równość.org.pl
Bydgoski Festiwal Filmowy LGBT
Olsztyński Marsz Równości
Wolę Sobą Być
Fundacja Szczygieł
Stowarzyszenie Lokalnie i Globalnie
Warto być równym nad Wartą
Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności
Lokalni Poznańscy Voguerzy
Legnica dla Wszystkich
Stowarzyszenie Inicjatywa KaWtan
Strajk Kobiet Zgorzelec
Tęczowy Białystok
Kolektyw Męty
OSK Dziewuchy Węgorzewo
Tęczowe Podbeskidzie
Równa edukacja
Odważni z Wałbrzycha
Marsz Równości w Lublinie
Protest z Wykrzyknikiem
Stowarzyszenie 9dwunastych
Stowarzyszenie Tęczówka
Fundacja „Głosuj na Kobietę”
Retro-aktywne
Lambda Szczecin
Fundacja Współdzielnia Piła
Ruchomy Klub Sportowy Gwiazda

fot. Maciej Rudiak

Fundusz dla Odmiany
ul. Belgijska 14/14
02-511 Warszawa
[email protected]
+48 505 023 804

BNP Paribas
05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
IBAN: PL05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
BIC/SWIFT: PPABPLPK

NIP: 5213869167
REGON: 383677651
KRS: 0000791625

Fundusz dla Odmiany jest organizacją pozarządową działającą na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) i Ustawy o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97). Działania Funduszu mają charakter non-profit.

KODOWANIE MICHAŁ SEPIOŁO | UX PIOTR SZYDŁOWSKI | ZDJĘCIA KLAUDYNA SCHUBERT | PROJEKT GRAFICZNY JOANNA BĘBENEK

© FUNDUSZ DLA ODMIANY 2020