Oświadczenie Funduszu dla Odmiany w sprawie darowizny od Stop Bzdurom

17 sierpnia 2021, wtorek

Warszawa, 17 sierpnia 2021r.

Oświadczenie

Dziś otrzymaliśmy maile z pytaniami od dziennikarzy TVP i Salon24.pl w sprawie darowizny, którą w grudniu 2020 roku przekazał nam kolektyw „Stop Bzdurom”. Pytania dziennikarzy dotyczą kwestii, które wielokrotnie już opisywałyśmy oraz wyjaśniałyśmy czyli między innymi wysokości otrzymanej kwoty wsparcia oraz sposobu jej wydatkowania (szczegółowy wykaz postów prezentujemy poniżej oświadczenia). Odnosząc się jednak szczegółowo oraz konkretnie – by nie pozostawiać miejsca na jakiekolwiek spekulacje i domysły – ponownie przekazujemy do publicznej wiadomości:

Dnia 16 grudnia 2020 roku zarząd Funduszu dla Odmiany zawarł umowę darowizny i współpracy z członkinią kolektywu „Stop Bzdurom” p. Zuzanną Madej, organizatorką zbiórek pieniężnych na portalu Zrzutka.pl. https://zrzutka.pl/ex3vfh, https://zrzutka.pl/36ukfw, https://zrzutka.pl/ve8u9x, https://zrzutka.pl/wedaxx.

Zgodnie z zawartą umową, warunkiem przekazania darowizny Funduszowi, było wcześniejsze odblokowanie tych środków przez portal Zrzutka.pl. Darowizna w wysokości 200 tys. zł została przekazana 18 grudnia 2020 roku przelewem na konto bankowe Funduszu.

Środki nam przekazane, pochodzące ze zbiórek w portalu Zrzutka.pl, zostały przeznaczone na działalność statutową Funduszu dla Odmiany, w tym:
1. kwotę 55 000 zł przeznaczono na konkursy mikro-grantowe „Działaj dla Odmiany”,
2. kwotę 32 200 zł przeznaczono na utworzenie funduszu działań prawnych,
3. pozostała część środków, tj. kwota 112 800 zł została przyznana w formie darowizn i grantów organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym i osobom indywidualnym w zakresie wskazanym przez darczynię:
– 53 000 zł na inicjatywy pomocy rzeczowej, psychologicznej i lekarskiej dla osób transpłciowych,
– 45 000 zł na inicjatywy pomocy psychologicznej, wsparcie antyrepresyjne i działania przeciwdziałające wypaleniu aktywistów i aktywistek,
– 14 800 zł na materiały szkoleniowe i wsparcie rzeczowe aktywistek.

W pytaniach otrzymanych od dziennikarzy zwrócono uwagę, że na naszej stronie internetowej nie ma sprawozdania finansowego za ostatni rok. Informujemy zatem, że nasza organizacja co roku publikuje zatwierdzone sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe na stronie internetowej Funduszu.

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021 roku Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydłużył o 3 miesiące – czyli do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Oznacza to, że na stosowne zatwierdzenie sprawozdania i jego publikację mamy czas do końca września br.

Jednocześnie informujemy, że jako organizacja nie mająca statusu organizacji pożytku publicznego, nie mamy obowiązku prawnego publikacji sprawozdań, czynimy to w ramach dobrego obyczaju i dbałości o przejrzystość życia publicznego.

[Zespół Funduszu dla Odmiany]

Zestawienie dotychczasowych postów w sprawie darowizny od kolektywu Stop Bzdurom:

1. 21 grudnia 2020 – pierwszy post o przekazanych pieniądzach https://www.instagram.com/p/CJEBFtXnALi/

https://www.facebook.com/funduszdlaodmiany/photos/415920163091863

Posty informujące o przekazanych pieniądzach na dane inicjatywy:
2. 19 stycznia 2021
https://www.facebook.com/funduszdlaodmiany/photos/43387016796352

https://www.instagram.com/p/CKPUYSJFvzP/

3. 27 stycznia 2021
https://www.facebook.com/funduszdlaodmiany/photos/438516587498887

https://www.instagram.com/p/CKjXU07HRt3/

4. 10 lutego 2021
https://www.facebook.com/funduszdlaodmiany/photos/44635499004838

https://www.instagram.com/p/CLGztzjH2NZ/

5. 27 kwietnia 2021 – wyniki drugiego konkursu grantowego (6 grantów zostało sfinansowanych z darowizny od kolektywu Stop Bzdurom)
https://www.facebook.com/funduszdlaodmiany/photos/493171645366714

https://www.instagram.com/p/COKWvsTHYBH/

https://dlaodmiany.org.pl/wyniki-drugiego-konkursu/

6. 15 czerwca 2021 – post podsumowujący pt. „Gdzie się podział hajs od Stop Bzurom” na fali ataków na kolektyw
www.facebook.com/funduszdlaodmiany/photos/522582042425674

https://www.instagram.com/p/CQI_Zo5oT7_/

7. 7 sierpnia 2021 – post przypominający o wydarzeniach z sierpnia 2020 roku, w którym pojawia się informacja o przekazanych pieniądzach
https://www.facebook.com/funduszdlaodmiany/photos/55570287244692

https://www.instagram.com/p/CSQ5cNmIvBr/

Fundusz dla Odmiany
ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 35
00-513 Warszawa
[email protected]
+48 505 023 804

BNP Paribas
05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
IBAN: PL05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
BIC/SWIFT: PPABPLPK

NIP: 5213869167
REGON: 383677651
KRS: 0000791625

Fundusz dla Odmiany jest organizacją pozarządową działającą na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) i Ustawy o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97). Działania Funduszu mają charakter non-profit.

KODOWANIE MICHAŁ SEPIOŁO | UX PIOTR SZYDŁOWSKI | ZDJĘCIA KLAUDYNA SCHUBERT | PROJEKT GRAFICZNY JOANNA BĘBENEK

© FUNDUSZ DLA ODMIANY 2024