Jakub Adamczyk

22 kwietnia 2021, czwartek

on/jego

Jestem osobą queerową. Dzia­łam w oddol­nej ini­cja­ty­wie Sio­strzeń­stwo Her­sto­ryczne. Skoń­czy­łem kul­tu­ro­znaw­stwo i Szkołę Trenerów STOP. Inte­re­suję się teatrem, dzia­ła­niami per­for­ma­tyw­nymi i ramo­wa­niem języka. W Fun­du­szu odpo­wia­dam za budowanie społeczności i rozwój.

LinkedIn

Fundusz dla Odmiany
ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 35
00-513 Warszawa
[email protected]
+48 505 023 804

BNP Paribas
05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
IBAN: PL05 1600 1462 1825 6344 5000 0001
BIC/SWIFT: PPABPLPK

NIP: 5213869167
REGON: 383677651
KRS: 0000791625

Fundusz dla Odmiany jest organizacją pozarządową działającą na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) i Ustawy o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97). Działania Funduszu mają charakter non-profit.

KODOWANIE MICHAŁ SEPIOŁO | UX PIOTR SZYDŁOWSKI | ZDJĘCIA KLAUDYNA SCHUBERT | PROJEKT GRAFICZNY JOANNA BĘBENEK

© FUNDUSZ DLA ODMIANY 2024